Top
 

VI LEVERERAR VERKLIGT VÄRDE. I VARJE PROJEKT.

Tjuren har sedan starten 2010 byggt upp en stark marknadsposition som ett tekniskt konsulthus, som gärna konkurrerar med både stora internationella, multi-disciplinära drakar och vassa lokala specialister.

En av våra unika talanger är vår helhetssyn och vårt full-service-erbjudande, som kännetecknas av ett djupt och brett fastighetskunnande.
I kombination med en prestationsfokuserad företagskultur. En hög grad av professionalism. Och ett verkligt engagemang för att skapa värde i varje projekt - på dessa starka grunder har vi byggt vår framgång sedan dag ett.

 

UTVALDA PROJEKT

 

Urban escape
stockholm

Fastighet: T29, T30. T31 (Kontorsbyggnader)
Gallerian (Butiker & Restauranger) 
HOBO Hotel, Hotel At Six (Hotell)
Yta: 130.000 kvm
Uppdragsgivare: AMF Fastigheter AB
Projekttid: 2015 - 2019
Uppdrag: Projektchef, Installationsprojektering
Utmaningar: Leda den största omvandlingen i Stockholms innerstad i modern tid.
Status: Pågående

 
 

Kontorsbyggnader

 

Butiker & Restauranger

 

Hotell

 

ROSENBORG 3

Fastighet: Rosenborg 3
Yta: Hus 3, 17000 kvm BTA och hus 4, 12500 kvm BTA
Uppdragsgivare: Vasakronan
Projekttid: 2012, feb till 2015, nov
Uppdrag: Projektledning och VVS från Programhandling till Bygghandling
Utmaningar: Miljöcertifiering LEED Platinum
Status: Färdigställt

 
 
 

Kv Pelaren

Fastighet: Kv Pelaren 1
Yta: 31.000 kvm
Uppdragsgivare: Fabege AB
Projekttid: Mars 2016 - januari 2019
Uppdrag: Projektledare och biträdande projektchef
Utmaningar: Kort tidplan
Status: Byggnaden färdigställs i etapper

 
 

TJUREN     |     OM OSS     |     KARRIÄR     |     KONTAKT