Top
alex-j-reyes-445838-2.jpg
 

VI ÄR ETT SNABBVÄXANDE, STARKT PROFILERAT KONSULTFÖRETAG. MED EN UNIK SAMARBETSFÖRMÅGA. ETT SVÅRSLAGET INTRESSE FÖR RESULTAT. OCH EN RAD FANTASTISKA PROJEKT SOM BEVISAR DETTA.

 
 

ETT KOMPLETT KONSULTVARUHUS INOM BYGG OCH FASTIGHET

Många aktörer i branschen verkar acceptera de synliga, osynliga och ofta vattentäta gränser som av olika anledningar har uppkommit eller skapats i vår bransch sedan stenåldern. De mindre bolagen är specialiserade, och håller sig inom sina gränser. De större organisationerna har å andra sidan alla kompetenser in-house, men saknar samordning, effektivitet, spets och energi. Här på Tjuren gör vi saker annorlunda.

Vi gör det bättre. Vi gör det snabbare. Och vi gör det tillsammans. Vi tror på ett löpande, fokuserat och passionerat lagbyggande. Vi ser oss som ett elitförband, men också en del av något större. Våra roller är tydligt definierade, men vårt engagemang är alltid mer omfattande än vårt uppdrag, alltid kopplat till projektet som helhet och de mål vi alla arbetar för. Vi sätter ihop effektiva och fokuserade swat teams. Men vi håller alltid koll på helheten. Vi samarbetar, vi vrider på huvudet i 360º och vi kröker våra ryggar tills vi når våra utlovade resultat, maximal prestanda och högsta möjliga värde för alla våra kunder.

 

 
dmitri-popov-222101-2.jpg
 

Kort sagt handlar det om samarbete och värdeskapande.
Idag är vi organiserade inom 7 kompetensområden:

 

omraden.jpg
 
 

ByggLEDNING

Vi kan med lång erfarenhet inom projektering, kalkylering och
byggledning erbjuda våra kunder total- och delentreprenader. Vi skapar byggnader med hög säkerhet och arbetar genomgående med design i våra processer, från idé till färdigt projekt.

 
house.png
 
 
 

PROJEKTERING

Vi tillhandahåller installationstjänster för alla steg i byggprocessen, exempelvis för VVS, el och styr. Vi går från förstudier och programhandlingar till slutliga relationshandlingar. Vi ökar värdet för kunder och skapar bra och funktionella miljöer för människor att leva och arbeta i. 

 
Engineering-Services_set-square.png
 
 
 

Miljöcertifiering

Vi har kompetens inom LEED-certifiering där energianvändning,
användning av återvunnet och närproducerat material, innovation i design, byggnadens läge, tillgång till allmänna kommunikationer och serviceutbud är några av de saker som bedöms. Certifieringen är även en garanti för att inomhusklimatet är så bra som möjligt. Ett hållbart tankesätt är en av våra viktigaste grundstenar.

 
certificate.png
 
 
 

INVESTERINGSANALYS

Vi erbjuder rådgivning inom områden som rör kapitalmarknaden, transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys och värdering inom fastighetsbranschen. Vi värnar om att alla projekt blir så kostnadseffektiva som möjligt. 

 
Investment-Analysis_calculator.png
 
 
 

PROJEKTLEDNING

Vi projektleder allt från små till stora projekt. Vi erbjuder både
juniora och seniora projektledare samt projektchefer för stora komplexa byggprojekt. Vi erbjuder tjänster inom allt från  fastighetsförvärv, hyreskalkyler, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Genom kompetent personal, bra kommunikation och tydliga visioner har vi alltid hållit budget och tidsplaner. 

 
helmet.png
 
 
 

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi identifierar, analyserar och säkerställer rätt värde för varje fastighet, fastighetsportfölj eller utvecklingsprojekt. Vi ansvarar för hela förvandlingen, från start till mål. Oavsett om det handlar om tidiga förvärvsskeden eller förädling av befintliga fastigheter, har vi väl fungerande lösningar. Genom vår breda kompetensbas, med både specialiserad teknikkunskap och fastighetsekonomi, en beprövad metodik med ett strukturerat arbetssätt och en helhetssyn med strategiska och ekonomiska överväganden, optimerar vi slutresultatet med varje beställares behov som utgångspunkt.

 
Property-Development_line-chart.png
 
 
 

ARBETSPLATSTJÄNSTER

Vi erbjuder allt från utformande av arbetsplatsstrategi till att hitta rätt kontor, hyresförhandla och säkerställa hela projektet från start till mål enligt tidplan och budget. Vi hjälper till med alla typer av förhandlingar så som hyresförhandlingar och interna servicetjänster. Vi har stor erfarenhet av strategisk planering, val av rätt kontor samt kan vara med i hela processen, från start till ett färdigställt kontor.

 
Workplace-Services_blueprint-1.png
 
tjuren-banner-bg.jpg

Ledning

_I8A2436.JPG

Niklas Haglund
tf VD, Grundare & Partner

Niklas är grundare och ägare av Tjuren AB, han har mer än 10 års erfarenhet av företagsledning, projektledning och förhandling.

Som person är Niklas målmedveten och driven, bra på att bygga upp organisationer och trivs bäst i en omväxlande och föränderlig miljö. Han är därutöver mer av en generalist snarare än specialist, vilket gör att han är ganska bra på många olika saker, oberoende om det rör upphandlingar, entreprenadstyrning, fastighetsvärdering eller företagsstyrning.

_I8A4693.jpg

Bengt-Erik Brorsson
CFO & Partner

Bengt-Erik är tillsammans med Niklas ägare av Tjuren AB. Han är bolagets CFO och är även ansvarig för avdelningen med tjänster inom installationsprojektering.

Bengt-Erik har tidigare erfarenhet från en rad ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen. Under många år var han verksam inom Sweco där han avslutade sin karriär som regionschef för Stockholm/Uppsala. Därefter arbetade han som VD för Teknoplan.

Bengt-Erik utför besiktningar, statusinventering, kalkyler, ÄTA reglering, FUP, teknisk DD, LEED-certifiering, BIM, energiutredningar, utredningar vid hyresgästanpassningar och projektering från program till relationshandlingar.

 

TJUREN     |     OM OSS     |     KARRIÄR     |     KONTAKT